Vzdrževanje kolesa je  pregled pred vožnjo, pritrdilni vijaki ter čiščenje in mazanje ključnih komponent.