Gonilka ali veriga  je sestavni del pogonskega sklopa kolesa, ki pretvarja izmenično gibanje voznikovih nog v rotacijsko gibanje, ki se uporablja za pogon verige ali jermena, ki nato poganja zadnje kolo. Sestavljen je iz enega ali več zobnikov, imenovanih tudi verižniki, pritrjeni na gonilke, roke ali gonilke, na katere so pritrjeni pedali. Z voznikom je povezan s pedali, z okvirjem kolesa s spodnjim nosilcem, z zadnjim zobnikom, kaseto ali prostim tekom pa z verigo.