Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja – spletna trgovina kultsolkan.com

Cene

Cene v spletni trgovini Velo se ne razlikujejo od cen v naši maloprodajni mreži. Pridružujemo si pravico do spremembe cen, brez predhodne najave. Dopuščamo možnost nenamerne napake.

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV. Nekatere slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Dopuščamo možnost nenamerne človeške napake pri vnosu podatkov.

Stroški pošiljanja blaga

Pošiljke pošiljamo s Pošto Slovenije, stroške pa  prištevamo h kupnini, kar je razvidno iz računa oz. ponudbe. Cene vsebujejo 22% DDV. Stroške provizije Pošte Slovenije pri plačilu po povzetju nosi podjetje Velo.

Slovenija

  • Vrednost naročila do 70,00 €, poštnina: 5,95 €
  • Vrednost naročila od nad 70,01 €: poštnina brezplačna

EU

  • Vrednost naročila do 199 €, poštnina 16,90 €
  • Vrednost naročila od nad 200,01 €: poštnina 10 €
    (za dostavo kolesa se zaračuna dodatno 20 €)

Možnosti plačila

  • po povzetju (naročeno blago plača dostavljalcu blaga ob prevzemu)
  • bančno nakazilo (kupec po potrditvi naročila prejme predračun po elektronski pošti, blago pa se kupcu odpremi po dospetju sredstev na račun prodajalca)
  • preko plačilnega sistema PayPal
  • s kreditno kartico preko plačilnega sistema Stripe

Dobavni rok

Za izdelke na zalogi je dobava blaga do 3 delovne dni po prejetem naročilu. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi je dobavni rok odvisen od zaloge dobavitelja, stranko obvestimo o dobavnem roku po elektronski pošti.

Obveza prodajalca

Prodajalec se zavezuje, da bo izročil kupcu blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake. Napaka je stvarna, če izdelek nima lastnosti, potrebnih za normalno uporabo oziroma za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje in bi prodajalcu morala biti znana. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih blaga (oglaševanje, predstavitve, navedbe na izdelku samem).

Za stvarno napako se šteje tudi, če izdelek nima lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane. Za ugotavljanje odgovornosti za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupcu pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Stroške vračila blaga nosi kupec. Obračunajo se po veljavnem ceniku Pošte Slovenije in odštejejo pri vračilu kupnine. V primeru, da izdelka ni mogoče vrniti po pošti, znaša strošek vračila 0,30 €/km od skladišča prodajalca do kupca in se prav tako odšteje od kupnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca s pomočjo spodnjega obrazca, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti (uporabite naslov iz spodnjega obraca) ali po elektronski pošti info@kultoslkan.com, blago pa vrniti v 14ih dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni in nepoškodovani embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za izdelke izdelane oz. pripravljene po meri naročnika. Ponudnik vrne celotno kupnino takoj po prejetju vrnjenega blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Prenesite obrazec za odstop od pogodbe – PDF ali Word format

Reklamacije v garancijskem roku

Garancija velja za morebitne napake, če so nastale v materialu ali pri izdelavi v obdobju dveh (2) let od dneva izročitve izdelka kupcu.

Podjetje (dajalec garancije) zagotavlja kakovost in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, vzdrževanje izdelka, nadomestne dele  v garancijskem roku in se obvezuje, da bo zagotavljalo ustrezne nadomestne dele, vzdrževanja  še 3 leta po preteku garancijskega roka.

Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka in velja za napake v materialu in izdelavi ter vse dele na izdelku.

V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe. Ob morebitnem garancijskem zahtevku izdelka se bo ugotovilo ali gre za napako v materialu oz. izdelavi izdelka in se bo ob potrditvi le tega opravilo garancijsko popravilo. V primeru da se ugotovi, da gre za obrabo ali poškodbo oziroma napako nastalo zaradi neprimerne uporabe ali obrabe izdelka, se garancijski zahtevek zavrne.Za uveljavljanje garancije se oglasite pri pooblaščenem serviserju, ki je naveden v garancijskem listu. Ta bo uredil vse potrebno za odpravo napak.

Pravice kupca

Pogoji te garancije ne izključujejo pogojev, ki jih zahteva zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.Za reševanje morebitnih sporov, ki nastanejo pri uveljavljanju garancije je pristojno  Okrožno sodišče v Ljubljani.

Omejitve garancije  – garancijo lahko kupec uveljavlja le v Republiki Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije mora kupec upoštevati naslednje:

O napaki mora  obvestiti pooblaščenega serviserja oz. prodajalca takoj, oziroma v 8 dneh po odkritju napake. Izdelek, ki je v garanciji mora dostaviti pooblaščenemu serviserju oziroma prodajalcu. Le prodajalec in pooblaščeni serviser oziroma njegov pooblaščenec presodita ali je uveljavljanje garancije upravičeno. Prodajalec bo presodil o najučinkovitejšem ukrepu za rešitev reklamacije. V primeru, da proizvajalec točno proizvoda, za katerega se uveljavlja garancija ne izdeluje več, pa je potrebno izdelek zamenjati z novim, si proizvajalec pridržuje pravico nadomestitve okvarjenega izdelka nadomestiti z drugim enakovrednim izdelkom.Če kupec ne spoštuje pravil postopka za uveljavljanje garancije, je garancija nična!

Neveljavnost garancije – garancija  velja le, če je pravilno izpolnjena. Garancija ne velja za poškodbe ali okvare, ki so nastale na izdelku zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe, zaradi poseganja nepooblaščene osebe v izdelek, zaradi nesreč in poškodb, zaradi uporabe korozivnih sredstev ali zaradi stikov s korozivnimi sredstvi, zaradi slabega in nerednega vzdrževanja, ki ga ni izvedel pooblaščeni serviser, zaradi uporabe izdelka v namene, drugačne od tistih, kot je to predvideno za izdelek in jih predvideva tudi uporabnikov priročnik!

Uveljavljanje garancije – pooblaščeni servis bo izdelek sprejel v popravilo in najkasneje v 45 dneh odpravil napake. V kolikor napak  ne bo odpravil v tem času, prodajalec kupcu vrne kupnino oziroma izdelek nadomesti z novim.

Poškodbe pri transportu

Kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke  pregledati njeno vsebino. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije  in skupaj s poštnim delavcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupec bo odstopil pošiljko, ki bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije. Po prejemu poškodovane pošiljke bo Pošta Slovenije obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

Škoda

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.

Naročanje in prikaz izdelkov

Izdelki predstavljeni na strani spletne trgovine Velo so lahko na zalogi v naših maloprodajnih enotah, skladišču ali pa so predstavljeni le kot ponudba. V tem primeru izbrano oz. iskano blago naročimo pri dobavitelju in v kolikor ga ima dobavitelj na zalogi tudi dobavimo. Postopek naročila je natančno opisan v rubriki ‘Pomoč pri nakupu v spletni trgovini’. Vsa komunikacija v zvezi z naročili je brezplačna, plačljivih telefonskih številk ne uporabljamo.

Varovanje podatkov in zasebnost

Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletno trgovino potrebna za pravilno izvajanje storitev spletne trgovine. Obvezujemo se, da uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora v 5 delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo in kupca obveščati, o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh vse spore rešiti sporazumno.

Ker ima TRGO ADISKAS D.O.O.  učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo na povezavi.

Sedež družbe:

TRGO ADISKAS D.O.O.
TURELI 27
5292 RENČE

telefon: 00386 (0) 40 264 330

e: info@kultsolkan.com

Matična št.: 8812861000

ID za DDV: SI43958281

Smo davčni zavezanec.

Bančni račun:
SI56 0313 0100 0891 093 (SKB d.d.)